wooden judges gavel on table in a courtroom or enforcement office.
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Intrekking diverse beleidsbesluiten

De minister van Financiën heeft vijf beleidsbesluiten per 1 januari 2020 ingetrokken die hun belang hebben verloren door wetswijziging, of omdat er bijvoorbeeld sprake is van een interne werkinstructie, tijdsverloop of jurisprudentie.

In te trekken beleidsbesluiten:
Nr. 1 – Besluit kleineondernemersregeling van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (NTFR 2018/1813) – Reden intrekking: Belang verloren in verband met wetswijziging.
Nr. 2 – Besluit Waardering van VUT en aanverwante verplichtingen van 30 maart 2006, nr. CPP2005/2741M (NTFR 2006/1119) – Reden intrekking: Belang verloren in verband met wetswijziging.
Nr. 3 – Besluit artikel 10d, Concernratio van 4 december 2012, nr. BLKB2012/1642M (NTFR 2013/23) – Reden intrekking: Belang verloren in verband met wetswijziging.
Nr. 4 – Besluit Knip in opbouw pensioenrecht van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M (NTFR 2013/1168) – Reden intrekking: Belang verloren. Betreft overgangsproblematiek pensioenregimewijziging medio 1999.
Nr. 5 – Besluit Sale-lease-back van immateriële activa van 4 december 2000, nr. CPP2000/2660M (NTFR 2000/1855) – Reden intrekking: Belang verloren; heeft voor de praktijk geen toegevoegde waarde meer.

Besluit van 18 december 2019, nr. 2019-0000203012

Bron @Taxence