Close up image of golden ring on young female palms. Woman thinking about divorce while holding wedding ring in hands. Marriage proposal, doubts after engagement concept. Family values and breakup
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Nieuwe regels partneralimentatie niet goed bekend

Ruim de helft van de echtparen die zich melden bij een scheidsingsadvocaat of -mediator weet niet dat de termijn voor partneralimentatie per 1 januari 2020 flink wordt ingekort. Dat blijkt uit een enquête van beroepsvereniging vFas onder 250 familierechtadvocaten en scheidingsmediators.

De nieuwe wet per 1 januari 2020 maakt het scheidingsproces op dit moment extra moeilijk, zegt bijna de helft van de 248 advocaten en mediators die meededen aan de enquête. 44 procent gaf aan dat zij mensen hebben bijgestaan die eigenlijk nog twijfelden over de scheiding, maar toch hebben doorgezet, omdat tot 1 januari nog de oude wet met een langere maximale partneralimentatieduur geldt.

Nieuwe regels partneralimentatie

De duur van de partneralimentatie wordt de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.Bij huwelijken langer dan vijftien jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal tien jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

Meer informatie: vFas, 21 december 2019

Bron @Taxence