Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Op zijn vroegst verlaging box 3-heffing in 2021

De staatssecretaris van Financiën meent dat een verlaging van de belasting op spaargeld in box 3 mogelijk is, maar niet vóór 2021.

Zowel het kabinet als de Tweede Kamer vindt dat de vermogensrendementsheffing moet veranderen. De staatssecretaris van Financiën erkent dat de pijn van het huidige stelsel vooral zit bij mensen die alleen spaargeld hebben. Zij komen immers met de huidige rentestand niet toe aan het forfaitaire rendement. Door de box 3-heffing kunnen zij zelfs verlies lijden op hun vermogen. De staatssecretaris kan echter nog niet zeggen hoe hij deze personen tegemoet zal komen. Hij heeft in de Tweede Kamer zijn hoop uitgesproken dat hij met Prinsjesdag komt met een oplossing voor de huidige, onrechtvaardige vermogensrendementsheffing. Maar het zal niet lukken om dat al in 2020 in te voeren. Daarvoor is het probleem te complex. De toezegging van de staatssecretaris om met Prinsjesdag een oplossing te presenteren valt goed bij de regeringspartijen, maar de oppositie is sceptisch.

Wet: art. 5.2 Wet IB 2001

Bron @Taxence

Belastingplan 2020

De Tweede Kamer heeft het pakket Belastingplan 2020 aangenomen, evenals het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel

Lees verder »