Vector of Coronavirus 2019-nCoV and Virus background with disease cells.COVID-19 Corona virus outbreaking and Pandemic medical health risk concept.Vector illustration eps 10
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Samenvatting Corona maatregelen | Wij staan voor u klaar!

Gisterenavond (17-03-2020) heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt voor Corona-gedupeerden. Het kabinet zal, indien nodig, het pakket aan reeds genomen maatregelen verruimen.

Onderstaand hebben wij de aangekondigde maatregelen voor u samengevat; het is nog niet direct mogelijk alle aanvragen in te dienen gezien de overheid bezig is de aanvraagloketten op te zetten, (extra verduidelijking te geven omtrent de voorwaarden) en omdat alle voorwaarden nog uitgewerkt moeten worden.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (voorheen werktijdverkorting)

In de nieuwe regeling wordt maximaal 90% van het salaris vergoed. De oude regeling komt per direct te vervallen. Indien eerder een aanvraag is ingediend wordt deze automatisch overgezet naar de nieuwe regeling.

Er is nog geen aparte website of loket waar het noodfonds kan worden aangevraagd. De nieuwe regeling / noodfonds is nog in de maak, later wordt bekend gemaakt waar de aanvraag precies kan worden ingediend.

Voorwaarden:

  • Er wordt niemand ontslagen;
  • Lonen worden doorbetaald;
  • Er is sprake van minstens 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Waar? Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (wordt momenteel opgezet, extra informatie volgt spoedig).

Noodloket

Bij het Noodloket kunnen de (momenteel) zwaarst getroffen ondernemers zoals horeca, cultuur en evenementenreisbranche terecht voor een directe tegemoetkoming van € 4.000,-. Het noodloket moet nog worden geopend en later zal het kabinet met een lijst komen met sectoren die in aanmerking komen.

Waar? Noodloket (wordt momenteel opgezet, extra informatie volgt spoedig).

ZZP’er zonder inkomsten

Er komt een tijdelijke regeling waarmee zzp’ers voor een periode van 3 maanden een aanvulling krijgen voor levensonderhoud. De aanvulling is tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Dit gaat via de gemeente (BBZ). Normaliter geldt hiervoor een vermogens-, partner- en levensvatbaarheidtoets; dit zal per direct komen te vervallen waardoor zelfstandigen niet hun spaargeld hoeven aan te spreken.

Waar? Uw gemeente.

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Hiervoor moet een brief worden opgesteld aan de belastingdienst met motivatie hoe de uitbraak van het Corona virus voor betalingsproblemen heeft gezorgd.

Nadat het verzoek is ontvangen stoppen de invorderingsmaatregelen en de opgelegde boete hoeft u niet te betalen.

Voorwaarden:

  • Enkel nadat u de (naheffing) aanslag hebt ontvangen;
  • Binnen 4 weken na indiening een verklaring aanleveren van een derde deskundige (wij).
  • De voorwaarden van de verklaring worden later bekendgemaakt, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit een (cijfermatige)toelichting en levensvatbaarheid verklaring.

Hiernaast behoort het tot de mogelijkheid voorlopige belastingaanslagen te verlagen.

Waar? Belastingdienst.

Financiering, overbruggingskrediet, BMKB-C-regeling

De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Om het verkrijgen van een financiering te vergemakkelijken zal de overheid voor 90% van de lening borg staan. Met deze maatregel wordt het makkelijker een financiering te verkrijgen om tijdelijke liquiditeitsproblemen te voorkomen.

De manier van aflossen hangt af van de keuze van de bank.

Voorwaarden:

  • Mogelijk, evenals bij een reguliere financieringsaanvraag dienen jaarstukken, prognoses e.d. te worden overlegd;
  • U voert langer dan 3 jaar uw bedrijf (rechtspersoon of natuurlijk persoon doet niet ter zake);
  • Uw onderneming is levensvatbaar;
  • Enkel voor bedrijfsmatige doeleinden;

Waar: Uw bank.

Qredits

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen (stelt) verleent Qredits tijdelijk uitstel van betaling voor ondernemers die door de Coronacrisis in de problemen (dreigen te) komen. Het uitstel is voor 6 maanden en de rente in die periode wordt verlaagd naar 2%.

Waar? Qredits.

Ook in deze moeilijke tijden staan wij uiteraard voor u klaar. Mochten wij iets voor u kunnen betekenen horen wij dat graag, wij zullen ons uiterste best doen de aanvragen voor u in te dienen.

Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij u verzoeken deze zo veel mogelijk per mail, info@b-n-p.nl, aan ons te stellen. Bellen mag vanzelfsprekend ook maar wij zijn door de perikelen rondom het Corona virus mogelijk telefonisch verminderd bereikbaar.

Wij houden u op de hoogte omtrent ontwikkelingen van overheidsmaatregelen.