A modern house on fire illustration
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Sommige aanspraken op schadevergoeding niet belast in box 3

In beginsel behoren aanspraken op een uitkering tot de grondslag voor box 3. Aanspraken waarvan de omvang of waarde nog niet is vast te stellen, behoren niet tot die grondslag. Staat de omvang of waarde vast? Dan behoort die wel tot box 3.

Een vrouw was in 2001 slachtoffer geworden van gasexplosie. Daardoor had zij recht op een schadevergoeding voor letselschade van € 320.000. Dit bedrag keerde de verzekeringsmaatschappij in 2013 uit. Voor het jaar 2016 is in geschil bij Hof Amsterdam of het van de verzekeraar ontvangen bedrag onbelast dient te blijven in box 3.

Begunstigend beleid?

De vrouw is van mening dat de schadevergoeding buiten de heffing voor box 3 moet blijven. Er is een besluit (besluit van 26 november 2018, nr. 2018-118748), waarin bepaalde rampen staan, waarvoor een ontvangen vergoeding buiten de belastingheffing blijft. Deze uitzondering moet volgens de vrouw ook van toepassing zijn op haar situatie. Bovendien is er begunstigend beleid geweest voor de slachtoffers van de vuurwerk ramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam.

Ontvangen uitkering is belast in box 3

Het hof bepaalt dat het niet bevoegd is om de gasexplosie toe te voegen aan het eerder genoemde besluit. Ook de inspecteur kan als uitvoerder van de wet niet zelf het besluit met bepaalde gebeurtenissen aanvullen. De vrouw heeft ook geen succes met haar beroep op het gelijkheidsbeginsel. De inspecteur verklaarde voor het hof dat uitsluitend aanspraken op nog te ontvangen onzekere schadevergoedingen zijn uitgezonderd voor belastingheffing in box 3. Dit is een begunstiging. In beginsel behoort een aanspraak op een vergoeding namelijk ook tot box 3. De vrouw heeft de aanspraak nooit tot haar box 3-inkomen gerekend. Daarom is volgens het hof het begunstigend beleid ook op haar van toepassing geweest.

Geen begunstigend beleid

Begunstigend beleid waarbij ontvangen schadevergoedingen door slachtoffers van rampen buiten de heffing van box 3 blijven, bestaat volgens het hof niet. Ook anderszins heeft de vrouw niet aangetoond dat de Belastingdienst haar ongunstiger heeft behandeld dan andere slachtoffers van rampen.

Wet: art. 5.3 Wet IB 2001

Beleid: Besluit 26 november 2018, nr. 2018-118748, Stcrt. 2018, nr. 68650

Meer informatie: Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020 (gepubliceerd 12 februari 2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:160

Bron @Taxence