226
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Uitstel voor kerken die zelf loonaangifte 2020 doen

Wie in Mijn Belastingdienst Zakelijk loonaangifte over 2020 gaat doen voor een kerk moet vanaf 1 februari 2020 inloggen met eHerkenning beveiligingsniveau 3 in dat portaal. Beveiligingsniveau 3 is echter nog niet beschikbaar voor kerken. Daarom verleent de Belastingdienst op verzoek uitstel.

Uitstel is alleen mogelijk voor wie na 1 februari 2020 zélf loonaangifte over 2020 voor een kerk doet in Mijn Belastingdienst Zakelijk. De verplichting om met eHerkenning in te loggen geldt dus niet voor kerken die hun loonaangifte uitbesteden of gebruikmaken van professionele administratiesoftware. Vanaf januari 2020 krijgen alle betrokken kerken een brief met informatie over uitstel aanvragen.

Meer informatie: Belastingdienst, 23 december 2019

Bron @Taxence