Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Bijhouden van privégebruik auto in uw administratie!

Voor de jaarlijkse bijtelling BTW voor privé gebruik is de bijtelling gemaximeerd op de betaalde BTW van de autokosten plus 1/5 van de BTW betaald bij aanschaf.
Met name bij tweedehands auto’s (lage aanschafprijs) met een dure cataloguswaarde, zou dat wel eens een lagere bijtelling BTW kunnen geven.

Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Het is belangrijk dat u kunt aantonen in hoeverre u de auto voor privédoeleinden gebruikt. De makkelijkste manier om dit te doen is een kilometeradministratie bijhouden.

U betaalt btw over het werkelijke privégebruik. Om dit privégebruik te bepalen, kunt u een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Met behulp van deze kilometeradministratie kunt u dan berekenen wat de verhouding is tussen zakelijk gebruik en privégebruik.

U kunt het privégebruik ook op een andere manier bijhouden in uw administratie om gegevens aan ons te kunnen verstrekken. Daarbij is het belangrijk dat u de omvang van het privégebruik aannemelijk kunt maken. De Belastingdienst kijkt naar de aard van uw onderneming, de doeleinden waarvoor de auto wordt gebruikt en kan worden gebruikt (zakelijk en privé) en de functie en werkzaamheden van de gebruiker van de auto.

Valt uit uw administratie af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt? En betaalt u of uw personeel geen eigen bijdrage voor het privégebruik? Dan kunt u met de Rekenhulp berekening btw over privégebruik auto uitrekenen hoeveel btw u moet betalen. 

Hebt u geen administratie waaruit het privégebruik van de auto blijkt? Dan stelt u de btw die u moet betalen voor het privégebruik vast op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Dit percentage van 2,7 geldt ook voor de auto die u gebruikt op basis van operational lease of financial lease.

Bron @Belastingdienst