Nieuws

Besluitvorming over hoofdhuisbelasting voor mkb nog ver weg

Gezien de bezwaren tegen het voorstel, verwacht het kabinet niet dat er op korte termijn besluitvorming zal plaatsvinden in Europees verband. Staatssecretaris Van Rij stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het BNC-fiche Richtlijnvoorstel Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen. Het doel van het richtlijnvoorstel is om het mkb gemakkelijker over de grens te laten opereren. Er

Lees meer »

Ontwikkelingen in box 3 en estate planning

Mr. Geert de Jong geeft in het Vakblad Estate Planning een overzicht van de ontwikkelingen in box 3. Ook wijst hij in dat kader op enkele mogelijkheden op het gebied van estate planning. De Jong begint met een korte beschrijving van de ontwikkelingen in box 3. Van 2001 tot en met 2016 kende box 3

Lees meer »

Hoogste spaarrente duikt onder de vier procent

Banken lopen vooruit de verwachte rentedaling van de ECB. Wie zijn geld voor langere tijd wil vastzetten in een spaardeposito krijgt niet meer zo’n hoge rente als voorheen. De hoogste rente op een spaardeposito ligt voor het eerst sinds juni 2023 weer onder de 4 procent, signaleert de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Door deze rente te

Lees meer »

Pas na 2030 gaat iedereen elektrisch rijden

Europese regels in plaats van Nederlands beleid dwingen tot elektrisch rijden. De opmars van elektrische auto’s gaat in de komende jaren waarschijnlijk tamelijk langzaam, maar zal na 2030 versnellen. Dat denkt het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL, dat zijn voorspellingen voor de markt van elektrische auto’s en de hoeveelheid benodigde laadpalen heeft herzien. Tot aan 2030

Lees meer »

Stand van zaken invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen

Staatssecretaris Van Rij en staatssecretaris De Vries informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de invorderingsstrategieën van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen.   Invorderingsstrategie Belastingdienst De Belastingdienst wil belastingdeurwaarders proactief inzetten. De Belastingdienst geeft dit vorm door ondernemers in het voortraject van het invorderingsproces persoonlijk te benaderen hen zo mogelijke hulp te

Lees meer »

Geen eenvoudig alternatief voor toeslagenstelsel

Het kabinet werkt aan verbeteringen in het toeslagenstelsel. Om hier handvatten voor te bieden is een grondige verkenning verricht van alternatieven voor toeslagen. Staatssecretaris De Vries stuurt het eindrapport Toekomst Toeslagenstelsel naar de Eerste en Tweede Kamer. Het stelsel is van groot belang: in 2022 werden 7,8 miljoen toeslagen uitgekeerd, met een waarde van €

Lees meer »