Nieuws

Videobellen met de Belastingdienst

Het is vanaf heden ook mogelijk om te videobellen met de Belastingdienst. Tijdens het videobellen kunnen mensen hulp krijgen van een medewerker bij bijvoorbeeld hun belastingaangifte. De afgelopen twee jaar voerde de Belastingdienst 1500 test-videogesprekken met mensen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. Volgens de Belastingdienst bleek uit die tests dat mensen het fijn vonden om

Lees meer »

Belastingdienst treft voorbereidingen arrest HR box 3

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over voorbereidingen door de Belastingdienst op een arrest van de Hoge Raad over box 3. Daarnaast geeft de brief informatie over een onderzoek naar een meerjarige tegenbewijsregeling. Er lopen momenteel meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad waarin de vraag centraal staat of de forfaitaire spaarvariant in de Wet

Lees meer »

Kabinet kritisch over aangenomen moties minimumloon en brandstofaccijns

Volgens het kabinet is de dekking van de aangenomen moties over onder meer het verhogen van het minimumloon, het laag houden van de brandstofaccijns en het verlagen van de energiebelasting niet deugdelijk. Dit blijkt uit een Kamerbrief met een toelichting op de aangenomen moties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Met deze brief geeft het demissionaire kabinet

Lees meer »

Eerste Kamer verwerpt Wet werken waar je wilt

De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer verworpen dat regelt dat een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden. De Wet werken waar je wilt wilde de Wet flexibel werken wijzigen in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats. De

Lees meer »

Kabinet denkt niet dat door aanpassingen BOR familiebedrijven verdwijnen

Het kabinet verwacht niet dat de aangekondigde aanpassingen in de BOR zullen leiden tot het verdwijnen van familiebedrijven. Staatssecretaris Van Rij stuurt de antwoorden op vragen naar aanleiding van het artikel ‘Koester familiebedrijven, ze dragen de economie’ naar de Tweede Kamer. Nederland houdt een ruimhartige bedrijfsopvolgingsregeling, die tot doel heeft te voorkomen dat de continuïteit

Lees meer »

Geen verdere verhoging vrijwilligersregeling naast indexering

De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de tabelcorrectiefactor (TCF). Gezien de hoge TCF en de afronding op € 100 stijgt het maximaal onbelast te vergoeden kosten in 2024 naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand. Een verdere verhoging van de bedragen van de vrijwilligersregeling acht het kabinet

Lees meer »