Nieuws

Financiële tegemoetkoming voor loondoorbetaling bij ziekte ter consultatie

Door een financiële tegemoetkoming wordt voor werkgevers de loondoorbetaling bij ziekte in de toekomst goedkoper. Dit is een van de maatregelen uit het Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Voor dit wetsvoorstel is een internetconsultatie opgestart. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper

Lees meer »

Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar, net als bij facturen aan consumenten als het om diensten gaat. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Lees meer »

Verharding relatie tussen belastingdienst en belastingadviseurs

Belastingadviseurs geven aan een verharding te ervaren in hun relatie met medewerkers van de Belastingdienst. Het kost steeds meer moeite om de juiste informatie te krijgen en veel adviseurs missen een vast contactpersoon bij de fiscus. Dit staat in het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB).

Lees meer »

Co-ouders: kinderbijslag, toeslagen en ICK

Met co-ouderschap bereiken ex-partners dat hun kinderen evenveel tijd doorbrengen bij beide ex-partners. Voor co-ouderschap is belangrijk dat beide ex-partners het goed met elkaar kunnen vinden en goede afspraken kunnen maken over de taakverdeling en opvoeding van hun kinderen. Om co-ouderschap aan te tonen aan instanties is nodig dat dit co-ouderschap in een uitspraak van

Lees meer »

Heffing box 3 op stelselniveau schendt artikel 1 EP

Voor de jaren 2013 en 2014 is op stelselniveau het destijds door de wetgever in het forfaitaire stelsel van box 3 voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier procent niet meer haalbaar, zonder daar risico’s voor te hoeven nemen. Van een schending van art. 1 EP is sprake als het zonder risico’s

Lees meer »

Verplichte rekenrente stamrecht van 4% in strijd met gkg

Hantering van een verplichte rekenrente van 4% bij de waardering van een stamrechtverplichting is in strijd met het realiteitsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel. Deze waardering leidt er namelijk toe dat een ongerealiseerde winst wordt genomen. Echter de wettelijk voorgeschreven waardering zet goedkoopmansgebruik opzij. Een dga had een ontslagvergoeding gekregen en hiervoor bij zijn eigen B.V. een

Lees meer »