Nieuws

Vaststellingsloket NOW-2 verschuift naar 15 april 2021

Minister Koolmees meldt dat de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 door de werklast van UWV verschuift naar 15 april 2021. Ook meldt hij dat UWV bij invorderingen van NOW-1 een ondergrens van € 500 hanteert.  Op dit moment wordt door UWV uitvoering gegeven aan verschillende processen zoals: vaststelling van NOW-1 (sinds 7 oktober j.l.) en de

Lees meer »

Buitenlandse pensioengenieter moet laag wereldinkomen hebben

Buitenlandse belastingplichtigen die een Nederlands pensioen genieten, kunnen onder voorwaarden een zogeheten kwalificerende buitenlands belastingplichtige zijn. Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant moet hun wereldinkomen zo laag zijn, dat zij in hun woonland geen loon- of inkomstenbelasting betalen. Een man woonde in 2015 in Frankrijk. Hij ontving een AOW-uitkering en een overheidspensioen uit Nederland. Omdat de man nauwelijks

Lees meer »

Iets hoger minimumloon per uur vanaf 1 januari 2021.

Net als het loon per maand, week en dag, stijgt ook het minimumloon per uur per 1 januari 2021. Welk minimumuurloon werkgevers in de eerste helft van komend jaar aan werknemers moeten betalen, hangt af van het aantal uren dat een fulltime functie binnen de organisatie bedraagt: 36, 38 of 40. Per 1 januari stijgt het

Lees meer »

Inspecteur mag vishengel ver uitwerpen voor info

Heeft de inspecteur een informatiebeschikking afgegeven aan een belastingplichtige, dan kan er geen sprake zijn van een ‘fishing expedition’ als de vragen van belang zijn voor de belastingheffing. De Hoge Raad heeft dit onlangs bevestigd.  Belastingplichtigen zijn verplicht om aan de fiscus informatie te verschaffen die nodig kan zijn voor het vaststellen van belastingschulden. De Belastingdienst kan

Lees meer »

Grote transacties met eigen bv wijzen op verzwegen inkomen

Als een dga voor grote bedragen overeenkomsten sluit met zijn bv terwijl hij maar een laag inkomen heeft opgegeven, kan de fiscus argwaan krijgen. Een directeur en enig aandeelhouder van een bv gaf in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2012 een resultaat uit overige werkzaamheden op van € 2.697. Dit resultaat vloeide voort uit terbeschikkingstelling. De Belastingdienst

Lees meer »

Goede voorbereiding op Brexit noodzakelijk

Minister Kaag en staatssecretaris Keijzer hebben een brief naar tienduizenden ondernemers gestuurd. Hierin vragen ze aandacht voor het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Sinds 1 februari van dit jaar is het Verenigd Koninkrijk door de Brexit geen onderdeel meer van de Europese Unie. Op dit moment geldt er een overgangsperiode, waardoor de meeste mensen en

Lees meer »