Nieuws

Geen aftrek voor niet schriftelijk vastgelegde alimentatie

Leggen ex-partners een afspraak waarbij een van hen alimentatie is verschuldigd aan de ander niet schriftelijk vast? En kunnen zij die afspraak ook niet op een andere wijze onderbouwen? Dan heeft de betalende partner geen aftrek. Een man ging in 2004 een geregistreerd partnerschap aan. In 2014 beëindigden de man en zijn ex-partner het geregistreerd

Lees meer »

Geen afwaardering regresvordering borgstelling

Een borgstelling is niet uit aandeelhoudersmotieven aangegaan als een derde, niet gelieerde, partij, de borgstelling zou zijn aangegaan onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. De bepaalde borgstellingsvergoeding moet daarbij zodanig zijn dat geen vergoeding is overeengekomen die winstdelend is. Een dga was middellijk aandeelhouder in een B.V. die in 2010 onder toezicht van bijzonder beheer van

Lees meer »

Navordering vanwege theoretisch juiste aangifte

Wordt in een overlijdensaangifte inkomstenbelasting van de partner van een dga geen melding gemaakt van inkomen uit aanmerkelijk belang? Dan hoeft die aangifte niet verkeerd te zijn. Inkomensbestanddelen uit aanmerkelijk belang zijn gemeenschappelijke inkomensbestanddelen die partners vrijelijk onderling kunnen verdelen. In 2012 overleed de echtgenote van een dga. Door het overlijden werd de wettelijke gemeenschap

Lees meer »

PvdA wil zelfstandige net zo duur maken als werknemer

De PvdA wil het kostenverschil tussen werknemers en zelfstandigen flink verkleinen met behulp van een belastingverhoging voor bedrijven van € 4,5 tot 9 miljard per jaar, aldus De Volkskrant. Deze belasting kunnen bedrijven terugverdienen als zij werknemers in vaste dienst nemen. De rest van de opbrengst van de belastingverhoging is nodig voor een nieuwe collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor

Lees meer »

Koper kan WOZ-beschikking eisen door ozb-verrekening

In de praktijk komt het voor dat de koper van een woning een deel van de onroerendezaakbelasting voor rekening moet nemen. In dat geval heeft hij belang bij de vastgestelde WOZ-waarde. En dus kan hij de gemeente om een medebelanghebbendenbeschikking voor de WOZ vragen. Een vrouw had op 1 augustus 2016 een woning gekocht. Volgens

Lees meer »

Akkoord EP over btw-vrijstelling mkb

Het Europees Parlement stemde woensdag met grote meerderheid in met een vereenvoudiging van de btw-regels voor het mkb. Ondernemers kunnen dankzij de nieuwe regeling binnenkort gebruik maken van btw-vrijstellingen in andere EU-landen. Dat meldt het FD. In november vorig jaar bereikten de ministers van Financiën van de EU al een politiek akkoord. Dit akkoord houdt in dat

Lees meer »