Nieuws

Vergoedingsbedragen uitvoering Tozo voor aanvragen vanaf 1 oktober 2020

Er is een regeling gepubliceerd in verband met het bepalen van de hoogte van de uitvoeringskosten voor bijstandsverlening op grond van de Tozo-regeling. Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor de kosten die zij maken om de Tozo-regeling uit te voeren. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt op grond van artikel 19, eerste lid, onderdeel b,

Lees meer »

Overheid scheldt schulden gedupeerde ouders kwijt

De Belastingdienst scheldt alle openstaande schulden van gedupeerde ouders kwijt in de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Van Huffelen is tevens in gesprek met private schuldeisers maar er is twijfel of alle schuldeisers hiermee akkoord gaan. De Belastingdienst en Toeslagen kunnen op geen enkele wijze aanspraak maken op het bedrag van € 30.000 dat gedupeerde ouders als compensatie

Lees meer »

Invorderingsrente en betalingskorting

Als gevolg van de coronamaatregelen is de rente die je over belastingschulden moete betalen tot en met 31 december 2021 (vanaf 23 maart 2020) verlaagd naar 0,01%.De betalingskorting is daaraan gekoppeld. U ontvangt betalingskorting voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting Krijgt u een voorlopige aanslag 2021 die u moet betalen? En doet u dat in 1 keer,

Lees meer »

Transitievergoeding nekt ondernemers in nood

Ontslagcompensatie kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Steeds meer bedrijven hebben moeite met het betalen van de transitievergoeding als zij werknemers ontslaan. Zo zien DAS en Ondernemend Nederland het aantal ontslagzaken toenemen waarbij werkgevers niet of minder vergoeding willen betalen Dit meldt BNR na een rondgang bij brancheverenigingen Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ondernemend Nederland en juridisch

Lees meer »

Aanvraagformulier 30%-regeling 2021 beschikbaar

Het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ is beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Met dit formulier kan een werkgever een aanvraag indienen om in 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling voor een werknemer uit het buitenland. Een werkgever mag een werknemer uit het buitenland een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor

Lees meer »

Vragen en antwoorden coronareserve gepubliceerd

De Belastingdienst heeft 32 vragen en antwoorden gepubliceerd over de fiscale coronareserve die geldt voor de vennootschapsbelasting gedurende de periode van 2019 tot en met 2021. De vragen en antwoorden zijn bedoeld als algemene voorlichting. Meer informatie: Vragen en antwoorden fiscale coronareserve Belastingdienst Bron @Taxence

Lees meer »