Nieuws

Aanvraagtermijn TVL Q4 2021 verlengd met twee weken

RVO verlengt de aanvraagperiode voor TVL Q4 2021 met twee weken. Voor TVL Q4 2021 is de omzetverliesgrens eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. De Europese Commissie moest hier toestemming voor gegeven. Het akkoord is er nu. Om ondernemers voldoende kans te geven Q4 2021 aan te vragen, verlengt de aanvraagperiode met twee weken. Ondernemers

Lees meer »

Belastingdienst beantwoordt vragen over reiskosten- en thuiswerkvergoedingen

De Belastingdienst heeft vragen beantwoord over reiskosten- en thuiswerkvergoedingen. Het gaat om vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het OSWO jaarcongres 2021. Vaste werkplek  1.    Soms kan een werkgever vooraf niet bepalen hoeveel dagen een werknemer naar een klant zal reizen in een kalenderjaar. Als de werkgever aanneemt dat de werknemer minder dan 40 keer

Lees meer »

Niet-onderbouwde reiskostenvergoeding is verkapt loon

Zo had in een zaak voor Rechtbank Den Haag een vof werknemers in dienst die zij schoonmaakwerkzaamheden liet verrichten bij diverse horecavestigingen en vakantieparken. De vof had in de jaren 2017 en 2018 aan haar werknemers in totaal € 66.566 respectievelijk € 85.474 onbelast uitbetaald. Deze onbelaste betaling was volgens de vof een reiskostenvergoeding. Maar in haar

Lees meer »

Nog 3.000 bedrijven in onzekerheid over coronasteun

3.000 bedrijven, zo’n 10 procent van de ondernemingen die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd, weten nog niet of ze recht hebben op de coronasteun. Het gaat om bedrijven die sinds december in principe recht op een uitkering hebben, maar het kabinet wacht nog op goedkeuring uit Brussel.  Dat stort een hoop ondernemers in

Lees meer »

Omzetverlies voor TVL is gebaseerd op btw-aangiftes

Om recht te hebben op Tegemoetkoming Vaste Lasten, moet een ondernemer voldoende omzetverlies hebben geleden. In beginsel moet de RVO deze omzet uit de btw-aangiftes halen. Een bv had voor de maanden juni tot en met september 2020 een aanvraag ingediend voor een subsidie op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De RVO wees

Lees meer »

Startersaftrek voor langer dan vijf jaar bestaande onderneming

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant geldt voor de startersaftrek dat de ondernemer fiscaal geen ondernemer was in de voorafgaande vijf kalenderjaren. Dat is een juridische kwalificatie. Daarbij is hoe een en ander in de aangifte is opgenomen niet relevant. Een ondernemer dreef vanaf 1 januari 2011 een onderneming. In zijn aangiften 2011 tot en met 2017 gaf

Lees meer »