Juridisch Advies

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met juridische vraagstukken. In dat geval is het prettig om extern advies in te winnen. BnP biedt zakelijke en juridische ondersteuning en advisering aan particulieren en bedrijven.

  • Arbeidsrecht
  • Ondernemerscontracten
  • Rekening-courant overeenkomsten
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Huurovereenkomsten
  • Algemene leverings- en betalingscontracten
  • Buitenlandse dienstverlening met Duitsland, België en Frankrijk

Meer weten?