Freelancer man works at home. Vector flat illustration.

Afspraak over sociale zekerheid grenswerkers verlengd

Er is overeenstemming bereikt dat grenswerkers tot het einde van het jaar thuis kunnen werken zonder dat dit gevolgen heeft voor de socialezekerheidspositie. Dit zei minister Van Gennip 14 juni in de Tweede Kamer.

Eerder is aangekondigd dat de crisismaatregelen voor grenswerkers voor belastingen en sociale zekerheid aflopen per 30 juni 2022. De huidige richtlijn voor sociale zekerheid wordt voor zes maanden verlengd. Die geldt zowel voor nieuwe als oude gevallen van thuiswerkende grensarbeiders. Nadere informatie volgt nog.

Onlangs bleek dat het nog niet zeker is of er een thuiswerkregeling in de belastingverdragen komt en, zo ja, hoe deze er precies uit zou zien. 

Bron @Taxence