4345949

Alimentatie: wettelijk indexeringspercentage 2023 bekend

Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2023 van rechtswege verhoogd met 3,4%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dat heeft de minister voor Rechtsbescherming bekend gemaakt.

De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Voor 2022 bedroeg de wettelijke indexering 1,9%.

Bron: Opmaat en Beschikking van 4 november 2022, nr. 4269574, (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2023), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Stcrt. 2022, 29618 / Taxence