Candid shot of young American man and woman dressed casually feeling stressed while managing finances in kitchen together, calculating expenses, paying utility bills online on laptop computer

Deadline voor UBO-registratie weer uitgesteld

Het uitstel geldt maar voor een beperkte groep van bedrijven.

Het ministerie van Financiën heeft de invoering van het UBO-register nogmaals met enkele maanden uitgesteld. De Kamer van Koophandel slaagt er namelijk niet in om voor 1 september de achterstanden op het UBO-dossier weg te werken. De nieuwe deadlilne is 1 januari 2023.

Hierover bericht meldt het Financieele Dagblad. De nieuwe deadline geldt alleen voor bedrijven die hun papieren al ingeleverd hebben bij de KvK, maar waarvan de inschrijving nog niet verwerkt is. De wettelijk verplichte registratiedatabase is een uitvloeisel van Europese regels om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en behelst een overzicht van alle personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van een bedrijf, of zeggenschap hebben over een organisatie. De registratie is verplicht voor iedereen die een economisch belang van meer dan 25 procent heeft in een onderneming.

Bron @Accountantweek/FD