TAX Concept.Word tax put on coins and glass bottles with coins inside on white background.

Eenvoudig herstel van foute aangiftes zeer wenselijk

RB juicht beleidsverandering ministerie van Financiën toe.

De recent door het Ministerie van Financiën gepubliceerde ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ voorziet in een behoefte. De beleidsrichting maakt het mogelijk om fouten in een aangifte eenvoudig en zonder formele bezwaarprocedure te kunnen herstellen. Dat is zeer wenselijk volgens Sylvester Schenk, directeur Fiscale Zaken van het Register Belastingadviseurs (RB).

  • De Beleidsrichting direct aanpassen betekent dat fouten bij de aangifte eenvoudig kunnen worden rechtgezet
  • Dat is een hele stap vooruit, zeggen fiscalisten die verenigd zijn in de RB
  • Daarvoor moet echter geen verzoek tot herziening meer nodig hoeven te zijn

Wel is het volgens het RB niet doelmatig om alle berichten na het vaststellen van de aanslag als een verzoek om herziening aan te merken. “De keuze voor herziening of bezwaar laten we veel liever aan de belastingplichtige, al dan niet in overleg met zijn of haar belastingadviseur”, aldus Schenk

Bron @Redactie AccountantWeek