Macro shot of financial concept

Lonen stegen in 2021 net zo hard als prijzen

De lonen stegen afgelopen jaar ongeveer even hard als de prijzen. Gemiddeld verhoogden werkgevers ons salaris met 2,5 procent. Dat blijkt uit analyse van salarisverwerker Van Spaendonck op verzoek van BNR.

Manager Arbeidsverhoudingen Giel Schikhof van Wissenreat Van Spaendonck wijst op wat hij ‘de coronabranches’ noemt, oftewel branches die geheel of gedeeltelijk dicht zijn door corona. “Daar hebben partijen afgesproken dat ze alleen verhogen met de verhoging van het minimumloon, dat is nog geen procent op jaarbasis.”

Schikhof ziet voorlopig weinig verandering. “Met name in de detailhandel is het vreselijk, daar stapelen ze verliezen op verliezen en hebben ze echt geen geld voor een loonsverhoging. Dat geldt ook voor de kappers.”

[email protected]