Hand holds Netherlands flag an open window
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Nederland minder in trek bij buitenlandse bedrijven

Afgelopen jaar hebben 305 buitenlandse bedrijven zich in Nederland gevestigd. Dat zijn er ongeveer een kwart minder dan een jaar eerder, toen waren het er 397. Brexit dempt de afname. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Invest in Holland en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Nederland zag in 2020 het aantal buitenlandse bedrijfsinvesteringen met ongeveer een kwart afnemen ten opzichte van 2019, het aantal binnengehaalde banen daalde met zo’n 40 procent. Vooral dankzij sterke Nederlandse sectoren als de Life Sciences & Health, de IT en de Agrifood wordt een nog hardere teruggang van investeringen gedempt. De buitenlandse bedrijven die voor Nederland kiezen komen voor circa een derde uit Azië, een derde uit Noord- en Zuid-Amerika en voor een derde uit andere delen van de wereld (Europa, Midden-Oosten, Afrika en Oceanië). Bij ruim 12 procent van de werkgelegenheid in de cijfers gaat het om behoud van banen.

Concurrentie

Het aantal buitenlandse investeringen neemt wereldwijd af en de concurrentie rond het aantrekken van belangrijke en innovatieve bedrijven neemt sterk toe. Daardoor groeit het belang van een goed vestigings- en investeringsklimaat. Volgens Invest in Holland en de NFIA wordt het steeds lastiger om bedrijven in Nederland te laten investeren. Bijvoorbeeld omdat ondernemers door de nog altijd bestaande onduidelijkheden rond de stikstofcrisis steeds moeilijker een bouwplek kunnen vinden. Of omdat in verschillende sectoren het tekort aan gespecialiseerd personeel en onderzoeksruimte groeit en verschillende fiscale maatregelen die het vestigingsklimaat verbeteren niet zijn doorgezet of zijn versoberd.

Brexit

Nederland is in trek bij zogenoemde Brexitbedrijven. Veel bedrijven in het Verenigd Koninkrijk ondervinden momenteel problemen door extra administratie, procedures, aanlevertijden en een vertraagd bereik van de Europese afzetmarkt. De onzekerheid van de afgelopen jaren is daarmee nog verre van verdwenen. Mede daardoor blijft het aantal bedrijven dat zich op Nederland oriënteert verder groeien. De NFIA spreekt momenteel met 550 Brexitbedrijven over een overstap of uitbreiding naar ons land. Dit zijn Britse bedrijven, maar ook Amerikaanse en Aziatische partijen die hun huidige Europese structuur heroverwegen door de onzekerheid die Brexit veroorzaakt.

Meer informatieMinisterie EZK, 17 februari 2021

Bron @Taxence