Woman charging electro car by her house

Niet rijk rekenen met uitspraak Hoge Raad over actieradius stroomauto

De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak gedaan die meer duidelijkheid en richting zal geven aan lopende en nieuwe discussies over non-conformiteit van de actieradius van elektrische auto’s.

  • afwijking van 35% in actieradius elektrische auto’s voldoende voor ontbinding contract
  • In 2024 zijn bij juridisch dienstverlener DAS al bijna 630 geschillen gemeld over de werkelijke actieradius van elektrische auto’s
  • uitspraak benadrukt dat kopers niet blind moeten vertrouwen op de norm en verkoopinformatie
  • … maar ook naar praktijkervaringen en verbruikscijfers van andere eigenaren moeten kijken.

De werkelijke actieradius van een auto is vaak een punt van discussie. Hoewel de NEDC-norm in 2018 is vervangen door de WLTP-norm, die een realistischer indicatie zou moeten geven, blijkt ook deze in de praktijk vaak af te wijken. De actieradius hangt van vele omstandigheden af, wat ruimte voor discussie biedt. Merken en verkopers hanteren verschillende benaderingen bij het verstrekken van dergelijke informatie.

“Als je uitgaat van een te hoge actieradius betekent dit onder de streep meer kosten per kilometer”.

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak duidelijk gemaakt dat een afwijking van ruim 35 procent voldoende is om over non-conformiteit te spreken. In deze zaak haalde de elektrische Jaguar I-PACE amper 300 kilometer (omdat in de verkoopinformatie, naast de vermelde WLTP-norm van 480 km, ook vermeld stond dat in ieder geval 300 km voor het gewone woon-werkverkeer haalbaar zou zijn maar óók niet gehaald werd). Deze uitspraak benadrukt het belang voor kopers om zich niet blind te staren op de WLTP-norm en verkoopinformatie, maar ook goed te kijken naar werkelijke verbruikscijfers van andere eigenaren. De uitspraak heeft grote impact voor zowel consumenten als de auto-industrie.

Bron Accountantweek