TAX Concept.Word tax put on coins and glass bottles with coins inside on white background.

Ondernemer kan terugkomen op berekening aftrekbeperking

Er zijn twee manieren voor het berekenen van de aftrekbeperking met betrekking tot bepaalde algemene kosten. IB-ondernemers kunnen terugkomen op hun keuze zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat.

Nadat de inspecteur diverse correcties had toegepast op het opgegeven inkomen van de vennoot van een vof, legde hij deze man een navorderingsaanslag PB/PVV 2012 op. Een van de correcties bestond uit het beperken van de aftrek van enkele algemene kosten. Daarbij stelde de Belastingdienst het niet-aftrekbare bedrag op een vast bedrag van € 4.300 (in 2022 is dit bedrag € 4.800). De vennoot ging in bezwaar hij wilde onder andere de alternatieve kostenaftrekbeperking toepassen. In dat geval zou 73,5% (in 2022: 80%) van de beperkt aftrekbare kosten aftrekbaar zijn. De inspecteur stelde echter dat de man deze keuze uiterlijk kenbaar had moeten maken bij het indienen van de aangifte. Rechtbank Noord-Nederland verwerpt dat standpunt van de fiscus. In de inkomstenbelasting mogen belastingplichtigen in het algemeen terugkomen op een keuze totdat de aanslag onherroepelijk vaststaat. Deze regel geldt ook met betrekking tot de beperkt aftrekbare kosten.

Bron @Taxence