Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Onderzoek naar belasten spaargeld tegen werkelijk rendement

Op 4 juli 2019 heeft Staatssecretaris van Financiën antwoord gegeven op vragen van de Kamerleden Lodders en Omtzigt over het arrest van 14 juni 2019 betreffende het grote verschil tussen het werkelijke rendement en het forfaitair rendement. Met Prinsjesdag 2019 worden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar het belasten van spaargeld tegen werkelijk rendement.

De staatssecretaris concludeert dat de Hoge Raad voor de aanslagen tot en met 2016 geen wetgevende actie verlangt. De Belastingdienst zal collectief uitspraak doen en de massaalbezwaarschriften afwijzen. De uitspraak komt in de Staatscourant te staan. Het kabinet is zich bewust dat er een brede maatschappelijke wens bestaat om de heffing over inkomen uit sparen en beleggen beter te laten aansluiten bij het werkelijke rendement van een individuele belastingplichtige. Snel onderschrijft deze wens. Op langere termijn laat Snel meer fundamentele beleidsopties uitwerken voor het belasten van vermogen en vermogensinkomsten. Snel verwacht de uitkomsten van dit onderzoek in het voorjaar van 2020 te kunnen presenteren. Op korte termijn gaat de staatssecretaris onderzoeken of de wetgever tegemoet kan komen aan belastingplichtigen met alleen spaargeld in box 3. Snel gaat onderzoeken of spaargeld tegen werkelijk rendement kan worden belast of althans een rendement dat hierbij in de buurt komt. De uitkomsten van dit onderzoek zal de staatssecretaris op Prinsjesdag 2019 naar de Kamer sturen.

De staatssecretaris geeft verder nog aan dat de uitspraak van de Hoge Raad in het arrest van 14 juni 2019 geen gevolgen heeft voor de massaalbezwaarprocedure tegen de aanslagen 2017 en 2018.

Motie Slootweg en Lodders

In het kader van de herziening van het belastingstelsel hebben de Kamerleden Slootweg en Lodders op 4 juli 2019 een motie ingediend. Zij hebben het presidium verzocht een parlementair advocaat onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het arrest van 14 juni 2019. Zij willen onderzocht zien welke gevolgen het arrest heeft voor de verplichtingen van de wetgever. Tevens willen zij antwoorden op kwesties die zien op individuele uitspraken op bezwaar en de rechtsgang van individuen tot eventueel het Hof van Justitie EU.

Bron: Taxence

Belastingplan 2020

De Tweede Kamer heeft het pakket Belastingplan 2020 aangenomen, evenals het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel

Lees verder »