Top view of business man hands working on laptop or tablet pc on wooden desk.
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Online formulier verlenging uitstel van belasting beschikbaar

De Belastingdienst meldt dat het online formulier om verlenging van bijzonder uitstel van belastingen aan te vragen, beschikbaar is vanaf 25 juni 2020.

Vanaf 16 maart konden ondernemers bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als hun bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. In de schriftelijke ontvangstbevestiging staat de einddatum van het bijzonder uitstel.

Is het bijzonder uitstel van drie maanden afgelopen of loopt dit binnenkort af? En is langer uitstel nodig?  Dan kan de ondernemer een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst stuurt een brief met de melding dat het uitstel afloopt. Het is mogelijk verlenging aan te vragen via het online formulier.

Schriftelijke verzoeken die de Belastingdienst in de afgelopen weken heeft ontvangen met de benodigde verklaring en eventuele stukken, worden direct behandeld. Opnieuw verlenging van bijzonder uitstel aanvragen is niet nodig.

Meer informatie: Belastingdienst, 25 juni 2020

Bron @Taxence