Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Prinsjesdagspecial 2019

Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen:Belastingplan 2020 (Kamerstuk 35302)

Overige fiscale maatregelen 2020 (Kamerstuk 35303)

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (Kamerstuk 35304)

Wet bronbelasting 2021 (Kamerstuk 35305)

Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (Kamerstuk 35306)Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten (Kamerstuk 35307)Het Belastingpakket 2020 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2020 in werking moeten treden of vanwege de uitvoerbaarheid vóór die datum in het Staatsblad moeten zijn opgenomen. Andere fiscale maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 of later in werking kunnen treden, worden ook voor zover deze op het moment van indienen van het pakket Belastingplan 2020 al bekend zijn, zo veel mogelijk opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 dat het komende jaar bij de Staten-Generaal wordt ingediend.Er zijn de afgelopen zomer twee separate wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend (ATAD2 en DAC6) waarvan de uiterste implementatiedatum op 1 januari 2020 is gesteld. Deze wetsvoorstellen maken geen deel uit van het pakket Belastingplan 2020, maar zij zullen wel eenzelfde behandelschema volgen als de wetsvoorstellen die behoren tot het pakket Belastingplan 2020! Lees verder!

Bron @RB