pexels-karolina-grabowska-4386367 (1)-min (1)
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Rechtspraak: aantal faillissementen in 2021 nog verder gedaald

De rechtbanken hebben de afgelopen jaren niet zo weinig faillissementen uitgesproken als in 2021, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Het ging vorig jaar in totaal om circa 2.300 faillissementen, waarvan zo’n 1.700 rechtspersonen en 600 natuurlijke personen.

Deze cijfers over 2021 zijn mogelijk nog niet helemaal volledig. Aan het einde van het jaar voeren de rechtbanken extra controles uit op de faillissementscijfers, die daardoor nog licht kunnen veranderen. Daarom wordt nog geen exact aantal genoemd.

Hoe dan ook zijn deze aantallen weer fors lager dan in 2020, en toen al was het aantal faillissementen in twintig jaar tijd niet zo laag geweest. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gingen er in 2020 ruim 2.700 bedrijven failliet, 16% minder dan in 2019. Het bureau voorspelde een jaar geleden al dat het aantal faillissementen laag zal blijven zolang de steunmaatregelen als gevolg van de coronacrisis van kracht zijn.

Opvallende cijfers

De Rechtspraak waagt zich niet aan onderzoek naar de oorzaak van het lage aantal faillissementen, maar noemt de cijfers ‘opvallend’ aangezien het als gevolg van de crisis financieel zware tijden zijn voor veel mensen en ondernemingen. ‘Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval,’ aldus een bericht van de Raad voor de Rechtspraak over de insolventiecijfers.

Wel is het gewoonlijk zo dat een rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag kijkt naar alle relevante omstandigheden, waaronder de coronacrisis en de daarmee samenhangende economische situatie. Als gevolg hiervan laten rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet zo snel failliet gaan.

Bron @Taxence.nl