view-vegetables-fruits-arrangement

Snellere invoering afschaffen btw op groente en fruit niet mogelijk

Een snellere invoering van de afschaffing van btw op groente en fruit is niet mogelijk. Staatssecretaris Van Rij stuurt zijn reactie op de brief aan de Eerste Kamer over een motie met het verzoek om op een zo kort mogelijke termijn de btw op groente en fruit af te schaffen.

Het kabinet is voornemens een btw-nultarief op groente en fruit in te voeren. De eerst mogelijke datum dat dit wetstechnisch mogelijk is, is 1 januari 2024.

Snellere invoering is niet op een zorgvuldige wijze mogelijk. Daarvoor is een aantal redenen. Ten eerste neemt de term ‘onbewerkte groente en fruit’ de in de brief ‘btw-nultarief groente en fruit & alcohol- en tabaksaccijns’ toegelichte afbakeningsproblematiek niet weg. Daarbij is bij deze definitie invulling nodig van wat de term ‘onbewerkt’ inhoudt. De resultaten van het lopende onderzoek naar mogelijke afbakeningsvarianten blijven dan ook relevant. Het kabinet wil geen stapsgewijze aanpak, maar deze maatregel in één keer realiseren. Voor ondernemers, de Belastingdienst én consumenten is het van belang dat op basis van een deugdelijk proces tot een begrijpelijke en uitvoerbare maatregel wordt gekomen. Tot slot brengt invoering van een btw-nultarief op groente en fruit een dekkingsvraagstuk met zich mee.

Bron @Taxence