mother-working-home-office-with-her-baby_137573-1853

Toeslagpartners kindgebonden budget niet goed verwerkt

Uit een verzoek om openbaarmaking op basis van de Wet openbaarheid van bestuur blijkt dat er in de systemen van de Belastingdienst problemen zijn met het vaststellen van de toeslagpartner bij de zorgtoeslag en het kindgebonden budget (KGB).

Uit de openbaar gemaakte stukken blijkt dat het toeslagpartnerschap niet altijd op de juiste manier is vastgesteld. Bij het samenstellen van het huishouden en vaststellen van het Awir-partnerschap slaagt het Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) er niet altijd in om tot een volledig verwerking van de meldingen te komen zodat de juiste content wordt gebruikt voor de vaststelling van het Awir-partnerschap. De Awirservices is niet in staat gebleken om voor de betrokken burgers het partnerschap vast te stellen op basis van de meldingen aanvang partnerschap/beëindiging partnerschap uit het GBA (gehuwd/gescheiden). De betrokken melding vallen uit en partners worden niet meegenomen bij de vaststelling van de toeslag. Gevolg is een berekening van de toeslag op basis van een (foutief) éénpersoonshuishouden waardoor met name bij de KGB de aanvrager een te hoge toekenning ontvangt.

Hoger toetsingsinkomen

Een aantal van de fouten/onzekerheden heeft betrekking op de betaling aan de burger, te weten het mogelijk te hoog berekenen van een toeslag of het ten onrechte uitkeren van een ALOKOP op het kindgebonden budget. De burgers zullen in de meeste situaties te maken krijgen met terugvorderingen zodra de partnerschap in TVS is hersteld op basis van massale en/of individuele behandeling. Het herstel van het partnerschap zal leiden tot een herziening van de toeslag wat bij de KGB tot verlies van de ALO-kop leidt en bij de zorgtoeslag mogelijk tot een verlaging van de toekenning (hoger toetsingsinkomen). Omdat burgers geen invloed hebben gehad op de tekortkomingen in de systemen, wordt geadviseerd om in overleg met vaktechniek en de adviseur menselijke maat uit te werken hoe kan worden voorkomen dat burgers met terugvorderingen worden geconfronteerd.

Bron @Taxence.nl