405585-PCVODK-41

Van Rij moet snel duidelijkheid geven over rechten niet-bezwaarmakers

Staatssecretaris Marnix van Rij van fiscaliteit zal snel duidelijkheid moeten verschaffen over de rechten van spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing, maar hopen alsnog geld terug te krijgen via de massaal bezwaarprocedure. Vorige week ontstond twijfel over de rechtspositie van de groep na berichtgeving van verschillende koepelorganisaties.

Afspraken met Van Rij

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en het Register Belastingadviseurs (RB) publiceerden vorige week woensdag beide berichten op hun websites over de laatste mogelijkheid van niet-bezwaarmakers. Ondanks eerdere berichten luidde het advies vorige week: dien in ieder geval voor het belastingjaar 2017, een verzoek in bij de fiscus voor ambtshalve vermindering.

Die oproep staat haaks op de afspraken die de onder meer de NBA en RB begin november maakten met Van Rij. Toen werd namelijk afgesproken dat er een massaal bezwaarprocedure komt waarvan de uitkomst zal gelden voor alle niet-bezwaarmakers. Ongeacht er een verzoek voor ambtshalve vermindering is ingediend of niet. Dit moet voorkomen dat de fiscus zal worden overspoeld door verzoeken.

Betere rechtspositie

Na inlichting van de Tweede Kamer over de afspraak middels een brief van de staatssecretaris, kwamen de koepels echter tot de conclusie dat spaarders die om ambtshalve vermindering vragen meer rechten hebben dan degenen die dit niet doen.

Wie geen verzoek doet profiteert enkel van een gunstige uitspraak van de Hoge Raad in de massaal bezwaarprocedure, zo legt de NBA uit. Wie dat wel doet kan ook meeliften op eventuele latere positieve uitspraken die niet zijn geselecteerd. Bijvoorbeeld wanneer er een Europese rechtsgang volgt, heeft de verzoeker een betere positie dan de niet-verzoeker. Bovendien kunnen alleen de verzoekers in beroep gaan tegen de hoogte van de compensatie.

Aansprakelijk gesteld

Na overleg met het ministerie van Financiën, is het nog steeds onduidelijk voor de NBA en het RB, zo ja hoe en wanneer de staatssecretaris het verschil in rechten gaat oplossen. Daarom konden de organisaties niet anders dan toch het advies te geven voor de zekerheid een verzoek om vermindering in te dienen.

Niet zo gek dat advies, als je bedenkt dat klanten accountants en adviseurs op dit moment aansprakelijk stellen omdat hun in het verleden is afgeraden bezwaar te maken tegen de vermogenstaks.

Advies (niet) ingetrokken

Op donderdag voegde de NBA nog wel toe aan het bericht dat ze ervan uitgaat dat het ministerie de beloftes nakomt dat alle spaarders in box 3 dezelfde rechten krijgen, ongeacht ze wel of geen verzoek indienden. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het advies is ingetrokken.

Het RB trekt het advies daarentegen wel in. Maar niet voordat Financiën schriftelijk heeft bevestigd dat de rechten van alle niet-bezwaarmakers gelijk worden getrokken. Tot nu toe liggen er ongeveer 150.000 reacties van belastingbetalers bij de fiscus over de afhandeling van box 3. Van Rij moet zien een grotere stroom te voorkomen, aldus het FD.

Bron @Nextens