405585-PCVODK-41

Vooral spaarders met grote vermogens profiteren van hersteloperatie

ABN Amro MeesPierson heeft uitgezocht hoeveel geld spaarders terugkrijgen van de Belastingdienst, in het geval zij de afgelopen jaren te veel belasting betaalden. Veelspaarders met een groot vermogen komen er het beste vanaf. Volgens de cijfers van het ministerie van Financiën telde Nederland in 2019 zo’n duizend miljonairs die hun vermogen uitsluitend op een spaarrekening hadden staan. Deze groep voorzichtige vermogenden ziet een flinke belastingmeevaller tegemoet voor 2021 en 2022.

Spaarders

De meevaller kan oplopen van €13.000 tot meer dan €30.000 per jaar. René Bruel van ABN Amro MeesPierson maakte een overzicht van de gevolgen van de hersteloperatie voor verschillende belastinggroepen, die staatssecretaris Fiscaliteit Marnix van Rij aankondigde in mei. De hersteloperatie pakt voor iedere belastingbetaler met een spaarvermogen in box 3 goed uit voor de jaren 2021 en 2022.

Over die jaren zal de fiscus namelijk volgens dezelfde methode belasting heffen als bij de berekening van de belastingteruggave voor degenen die in de periode 2017-2020 maakten tegen hun aanslag. Voorlopig krijgen alleen bezwaarmakers en belastingplichtigen van wie de definitieve aanslag nog niet vaststond compensatie, aldus het FD.

Vooral grote vermogens

Het gebruik van de gemiddelde spaarrente in het betreffende belastingjaar in plaats van een gemiddelde pakt daarnaast ook gunstig uit voor de spaarders. De berekening van het forfaitaire rendement op beleggingen is hetzelfde gebleven. Echter wordt schuld in box 3 niet langer weggestreept tegen vermogen maar in het forfaitaire rendement verrekend tegen de gemiddelde hypotheekrente in het belastingjaar.

Dat is ongunstig voor iemand die box 3 heeft volgestopt met schuld om de belasting te drukken. Dit najaar zal de staatssecretaris beslissen of ook de niet bezwaarmakers hun geld terugzien voor de jaren 2017-2020. Onder de circa 60.000 bezwaarmakers die hoe dan ook compensatie krijgen zijn de grote vermogens oververtegenwoordigd blijkt uit de cijfers van Financiën. De kleine spaarders die de Tweede Kamer juist tegemoet wil komen hebben het minst vaak bezwaar gemaakt, aldus het FD.

Bron @FD/Nextens