TAX Concept.Word tax put on coins and glass bottles with coins inside on white background.
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Voorlopige aanslag IB 2022 met partnerverdeling aftrekposten

De Belastingdienst start deze week met het versturen van ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2022. Nieuw in de dienstverlening is een optimale partnerverdeling van gemeenschappelijke aftrekposten. De Belastingdienst stelt automatisch een zo optimaal mogelijke verdeling voor tussen fiscale partners, wat tot de meest gunstige belastingsituatie voor hen leidt.

Mensen die samen met hun partner een voorlopige aanslag indienen wijzigen kunnen dit jaar ook voor het eerst gebruik maken van een ‘optimale verdeling’ van gemeenschappelijke aftrekposten in de berekening van de aanslag. De Belastingdienst stelt deze verdeling automatisch voor in het wijzigingsformulier, op basis van een reeks berekeningen. De verdeling is zo gunstig mogelijk, als het gaat om de belasting die je moet betalen of het geld dat je juist terug kan krijgen. Mensen kunnen er altijd voor kiezen om zelf de bedragen alsnog anders te verdelen.

Bron: Taxence / Ministerie van Financien, 6 december 2021