Double exposure Stack of coin with financial graph over city and office building background, business and financial concept idea.
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Wat is er met de plannen van Prinsjesdag 2020 gebeurd?

Prinsjesdag 2021 komt er weer aan. Op de 21e september is het zover. Het kabinet zal weer met een flinke hoeveelheid plannen komen waarvan het de bedoeling is dat die in de jaren hierna in werking treden. Maar wat is er eigenlijk terechtgekomen van de plannen van Prinsjesdag 2020?

Ook dit jaar zal er geen ‘normale’ Prinsjesdag zijn. De glazen koets blijft nog een jaartje langer in de stalling en de koning leest de troonrede weer voor in de Haagse Grote Kerk in plaats van in de Ridderzaal. Maar één ding blijft zeker normaal: er zal weer een flinke hoeveelheid aan kabinetsplannen naar buiten komen. In de aanloop daar naartoe kan het geen kwaad om even terug te blikken naar vorig jaar: hoe is het afgelopen met de fiscale plannen die in 2020 uit het koffertje kwamen?

Prinsjesdagplannen die per 2021 in werking zijn getreden

Van de Prinsjesdagplannen die het kabinet vorig jaar heeft aangekondigd, zijn de meeste ook op 1 januari 2021 in werking getreden. Het gaat dan om de volgende aanpassingen (ook via latere amendementen):

 • Het percentage voor de vrije ruimte in de werkkostenregeling is per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18%.
 • Het tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) is naar 15% (was in 2020 16,5%) gegaan dit jaar voor winsten tot 245.000, daarboven is het 25%.
 • Afbouw zelfstandigenaftrek is ingezet: Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar worden verlaagd, in 2028 met € 390 en in de jaren hierna met € 110 totdat deze in 2036 € 3.240 bedraagt.
 • De vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting is naar € 50.000 opgetrokken. Het tarief is verhoogd naar 31% (was 30%).
 • Daling tarief inkomstenbelasting: belastingplichtigen tot en met een inkomen van € 68.507 betalen 37,10% aan inkomstenbelasting/loonheffingen, daarboven zijn ze 49,50% kwijt.
 • De vrijstellingen van schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers zijn voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers op € 3.244. Per 1 januari 2022 worden de vrijstellingen weer verlaagd met € 1.000.
 • Einde overdrachtsbelasting voor koopstarters. Vanaf 1 april 2021 is er wel een aanvullende voorwaarde voor de toepassing van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting gaan gelden. Vanaf die datum geldt dat als de te verkrijgen woning een hogere waarde heeft dan € 400.000 de startersvrijstelling niet van toepassing is. De startersvrijstelling vervalt niet per 1 januari 2026.
 • Extra subsidie beschikbaar gesteld voor opleidingsinitiatieven in het mkb en verder gewerkt aan de invoering van een individueel STAP-budget.
 • Fiscale coronamaatregelen zoals de coronareserve hebben een wettelijke basis gekregen.
 • Wijziging van gerichte vrijstelling voor scholing; ook voor ex-werknemers.
 • Tarief innovatiebox naar 9% (was al op Prinsjesdag 2019 aangekondigd).
 • Aanscherping renteaftrekbeperkingen in de VPB (al in 2019 aangekondigd)

Latere inwerkingtreding van de plannen

Het plan om de betalingskorting voor de VPB op te heffen is doorgeschoven naar 1 januari 2023 (in plaats van 1 januari 2021). De onbeperkte verliesverrekening in de VPB gaat op 1 januari 2022 van start. De datum van de afschaffing van de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting is verschoven van 1 januari 2021 naar 1 april 2021.

BIK is gesneuveld

Er is ook een plan gesneuveld. Zo is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) door de discussie of dit wel of niet geoorloofde staatssteun was met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Het al gereserveerde budget voor de BIK zet het kabinet in voor een verlaging van de Awf-premie in 2021.

Het programma van Prinsjesdag 2021 en wat u van Rendement kunt verwachten is hier (infographic) te vinden.

Bron: @FARendement