10

Accountants waarschuwen voor schuldchaos bij ondernemers

Accountants zijn bezorgd dat  de Belastingdienst een “separaat traject” gaat volgen voor het innen van specifiek belastingschulden bij ondernemers. De signalen die de beroepsvereniging NBA van accountants krijgt zijn “nu nog anekdotisch”. Maar accountants verwachten dat vanaf dit najaar bij een deel van hun ondernemers “de problemen zich snel op zullen stapelen”.

Om problemen bij de inning van schulden zo klein mogelijk te maken moet de overheid één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van coronaschulden door ondernemers, waaronder belastingschulden en teveel uitgekeerde NOW- en TVL-steun, vindt de NBA. Een langere aflosperiode dan vijf jaar draagt niet bij aan de levensvatbaarheid van bedrijven, maar kan in sommige gevallen nodig zijn. De NBA heeft dit als reactie op een openbare internetconsultatie over coronabelastingschulden aangegeven bij het ministerie van Financiën.

Het kabinet verwacht dat 25 tot 30 procent van de bedrijven die belastinguitstel hebben gekregen in de coronacrisis hun schuld nooit meer zal afbetalen. Het gaat om zo’n zes miljard euro, zei staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) gisteravond in de Tweede Kamer. Dat is fors meer dan de 1,5 miljard waar het kabinet oorspronkelijk op rekende. Er staat voor 20,7 miljard euro open bij 282.000 bedrijven.

De beroepsorganisatie wil accountants vragen te inventariseren welke ondernemers mogelijk in de problemen gaan komen. Ga tijdig met hen in gesprek over mogelijke oplossingen, zo adviseert de NBA. Een simpele tool als een terugbetalingsscan, die via sites van diverse organisaties als de KvK, Belastingdienst, NBA en RB beschikbaar kan zijn, zou kunnen helpen. “Veel van de betrokken ondernemers hebben niet alleen corona-belastingschulden, maar ook schulden bij andere overheidsinstanties en bij private bedrijven of personen, waaronder familie.”

“Het was goed geweest als ondernemingen eerder gestimuleerd dan wel gedwongen waren om na te denken over hun levensvatbaarheid op lange termijn”, aldus de beroepsorganisatie. “Nu is er een categorie bedrijven die een schuldenlast heeft opgebouwd waarbij het maar de vraag is of die in staat zullen zijn om deze ooit terug te betalen.”

De NBA hoopt dat de Belastingdienst samen met UWV en RVO goed zicht krijgt op het totaal van overheidsschulden dat moet worden terugbetaald. Snel schoon schip maken bij ondernemingen die op termijn niet in staat zullen zijn om hun schulden volledig terug te betalen, is effectiever dan ieder jaar opnieuw vaststellen welke ruimte er wel of niet is, aldus de NBA. 

“In die zin betwijfelen we of het verlengen van de aflosperiode naar meer dan vijf jaar bijdraagt aan de levensvatbaarheid noch aan een hogere belastingopbrengst. We kunnen ons wel voorstellen dat hiervan in individuele gevallen van wordt afgeweken.”

De NBA pleit ook voor het instellen van een adequate saneringsregeling, inclusief een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, die ondernemers helpt om op een andere manier dienstbaar te zijn voor de maatschappij. De NBA wil rondom de afwikkeling van belastingschulden ook graag het gesprek aangaan met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, over de vraag of hoe accountants daarbij een rol kunnen spelen. 

Bron @Accountantweek