Business people and bankers with money illustration
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Belastingplan 2020

De Tweede Kamer heeft het pakket Belastingplan 2020 aangenomen, evenals het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6).

Amendementen

De volgende amendementen zijn aangenomen.

– Tweede nader gewijzigd amendement over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing

– Amendement over het verlengen van de termijn waarbinnen een verzoek moet zijn gedaan

– Amendement over het winstplafond vervangen door een bruto-omzetplafond

– Amendement over voorhang bij uitzonderingen op de keuzeregeling

– Amendement over de vergrijpboete in de bronbelasting

– Amendement over zware voorhang van de inwerkingtreding

– Gewijzigd amendement over de Main Benefit Test zonder dat sprake is van een kunstmatig karakter

Moties

Bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende moties aangenomen.

– Motie over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken

– Motie over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE -tarief voor de glastuinbouw

– Motie over onderzoek naar de empirische effecten van verstoringen in het globaal evenwicht

– Motie over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

– Motie over het monitoren van administratieve last voor mkb’ers door ATAD 2

– Motie over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de meldingsplicht

– Motie over de juridische houdbaarheid van box 3

– Motie over de implementatie van meetmethoden en de bpm

– Motie over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor

– Motie over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van doorstroomlanden

– Motie over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening

– Motie over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty’s

– Motie over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de 1 miljoen euro

– Motie over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s

Bron @Taxence