Double exposure Stack of coin with financial graph over city and office building background, business and financial concept idea.
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Corona-overbruggingslening (COL) verlengd

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen vanaf 4 januari 2021 opnieuw de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot uiterlijk 30 juni 2021.

De Corona-overbruggingslening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie, die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen.

Nog € 35 miljoen onbenut

Aanvragen voor de COL waren in eerste instantie mogelijk tot eind september 2020. Na beoordeling van alle aanvragen is er nog een bedrag van ruim € 35 miljoen onbenut. Gezien het verloop van het economisch herstel en het resterende COL-budget heeft het kabinet onlangs besloten de regeling te verlengen.

De aanvraag kan sinds 4 januari 2021 online worden ingediend. De ROM’s beoordelen de aanvragen regionaal en een nationale commissie weegt de aanvragen tegen elkaar af. Naast de formele criteria wordt er ook gekeken naar kwalitatieve criteria, zoals aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak maken op de COL-regeling. De aanvragen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2021 worden gedaan.

De COL kan aangevraagd worden via een speciale portal

Bron @Taxence