Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Door vertrouwensbeginsel verliest fiscus heffingsrecht

Volgens Rechtbank Den Haag heeft de inspecteur met zijn brieven en overleg met de belastingadviseur van de B.V. bevestigd dat de feitelijke leiding per 1 september 2008 was verplaatst naar Malta. Daarmee heeft de inspecteur ten minste de indruk gewekt van een bewuste standpuntbepaling.

Een dga was zelfstandig bevoegd bestuurder van een naar Nederlands recht opgerichte B.V. Vanaf 1 juli 2008 werd het bestuur geleidelijk overgedragen aan een op Malta gevestigd trustkantoor. De dga zelf emigreerde naar Zwitserland. De belastingadviseur vroeg schriftelijk om een bevestiging van de Belastingdienst dat de feitelijk leiding van de B.V. in 2008 was verplaatst en kreeg die bevestiging ook. Toch legde de Nederlandse fiscus navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting en naheffingsaanslagen dividendbelasting op. In geschil bij Rechtbank Den Haag is de vraag of Nederland dat nog kan doen.

Gewekte indruk bewuste standpuntbepaling

De rechtbank oordeelt dat de navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting ten onrechte zijn opgelegd. De B.V. kan een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. Door toezending van de brieven aan de belastingadviseur heeft de inspecteur ten minste de schijn gewekt van een bewuste standpuntbepaling. Daar doet niet aan af dat de B.V. naar Nederlands recht is opgericht en daardoor volgens de Nederlandse wet binnenlands belastingplichtig is. Door het verdrag met Malta is de belastingplicht beperkt tot Nederlandse bronnen. De belastbare winsten door de ontvangen rente-inkomsten van de in Zwitserland wonende dga zijn niet afkomstig van een Nederlandse bron. De remittance-base bepaling in het belastingverdrag met Malta ziet ook niet op deze situatie. Geen heffingsrecht voor Nederland.

Drielandenpunt-arrest

De rechtbank vernietigt ook de naheffingsaanslagen dividendbelasting. Voor de dividendbelasting kan de B.V. geen beroep doen op het vertrouwensbeginsel, aangezien deze kwestie niet door de inspecteur aan de orde was gesteld. In beginsel was de B.V. inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting omdat deze naar Nederlands recht was opgericht. Omdat de rechtbank van oordeel is dat de feitelijke leiding van de B.V. op Malta is, is de B.V. voor het belastingverdrag met Malta inwoner van Malta. Dit werkt dit ook door naar het belastingverdrag met Zwitserland, de woonplaats van de dga. De rechtbank verwijst voor zijn oordeel naar het drielandenpunt-arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0296, en oordeelt dat de B.V. gevestigd is op Malta en Nederland op grond van voornoemd arrest niet bevoegd is naheffingsaanslagen dividendbelasting op te leggen.

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 21 maart 2019 (gepubliceerd 5 juli 2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2918

Bron @Taxence

Belastingplan 2020

De Tweede Kamer heeft het pakket Belastingplan 2020 aangenomen, evenals het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel

Lees verder »