Euro Stack
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Financiële tegemoetkoming voor loondoorbetaling bij ziekte ter consultatie

Door een financiële tegemoetkoming wordt voor werkgevers de loondoorbetaling bij ziekte in de toekomst goedkoper. Dit is een van de maatregelen uit het Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Voor dit wetsvoorstel is een internetconsultatie opgestart.

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen voor werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken. Het voorstel zelf bevat drie maatregelen:

  • Een financiële tegemoetkoming voor de loondoorbetalingskosten in de vorm van een premievermindering per 2021. Deze premiekorting wordt op termijn vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie.
  • Het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) wordt leidend.
  • Het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde vanwege inkomsten.

De internetconsultatie voor het Wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA is gestart op 18 juni 2019 en eindigt op 16 juli 2019.

Bron: Taxlive