pexels-karolina-grabowska-4386367 (1)-min (1)

Geen navordering vanwege herziening aangifte na aanslag

Als de Belastingdienst tegemoetkomt aan een bezwaarschrift op een definitieve aanslag terwijl nog een boekenonderzoek loopt, is navordering niet toegestaan.

Een man is in 2011 gerechtigd tot 30% van de winst van een vof die hij samen met zijn broer en zijn vader drijft. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2011 heeft hij eerst een box 1-inkomen opgegeven van € 131.224. Dit bedrag bestaat volledig uit winst uit de onderneming. Bij het opleggen van de primitieve aanslag heeft de inspecteur de aangifte van de man gevolgd. Naderhand dient de man een gewijzigde IB-aangifte in. Het box 1-inkomen in deze aangifte bedraagt € 38.523. Wanneer de politie bij de vader een inval doet en ruim € 250.000 aan contanten aantreft, besluit de fiscus bij de vof en al haar vennoten een boekenonderzoek te houden. Ongeveer een week nadat dit boekenonderzoek is gestart, komt de inspecteur tegemoet aan het bezwaar van de man tegen de primitieve aanslag.

Geen nieuw feit

Maar wanneer het rapport van het boekenonderzoek wordt uitgebracht, legt de Belastingdienst de man een navorderingsaanslag op. Deze aanslag gaat uit van een box 1-inkomen van € 115.776. De man gaat in beroep tegen de navorderingsaanslag. Daarbij stelt hij dat een nieuw feit ontbreekt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met de man eens. De inspecteur is tegemoetgekomen aan het bezwaarschrift terwijl hij wist dat er onder andere een boekenonderzoek liep. De rechtbank oordeelt dat de fiscus eerst de uitkomst van het boekenonderzoek had moeten afwachten voor te beslissen op het bezwaar van de man. De inspecteur geeft geen reden waarom hij dat niet heeft gedaan. Hij heeft daarom een ambtelijk verzuim begaan. In beginsel is navordering dan niet toegestaan. Een uitzondering geldt als de belastingplichtige te kwader trouw is.

Herziene aangifte na definitieve aanslag

Maar de rechtbank merkt op dat de man in zijn eerste aangifte een hoger inkomen heeft aangegeven dan waarover later is nagevorderd. De ontoereikende heffing kan daarom niet zijn veroorzaakt door de onjuiste inlichtingen in die aangifte. De man heeft in zijn herziene aangifte wel een lager belastbaar box 1-inkomen aangegeven. Wijzigt een belastingplichtige een ingediende aangifte voordat de definitieve aanslag is vastgesteld? Dan moet men mede op basis van de in die gewijzigde aangifte verstrekte gegevens beoordelen of de belastingplichtige te kwader trouw is. In deze zaak is echter de herziene aangifte pas gedaan nadat de aanslag is opgelegd. Kwade trouw kan geen betrekking hebben op gedragingen die hebben plaatsgevonden na het vaststellen van de aanslag. Daarom is hier geen sprake van kwade trouw die navordering rechtvaardigt, aldus de rechtbank. De rechtbank vernietigt dan ook de navorderingsaanslag.

Bron @Taxence