hand holding glass globe ball with tree growing and green nature blur background. eco concept

Verschil in belastingdruk met IVA-uitkering

Minister Van Gennip reageert op een brief met zorgen over de verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden die een IVA-uitkering ontvangen.

Het verschil in belastingdruk dat wordt beschreven, wordt met name veroorzaakt door de arbeidskorting. Deze heffingskorting is de afgelopen jaren sterk verhoogd. De arbeidskorting wordt in beginsel enkel toegekend over inkomen uit tegenwoordige arbeid. Een socialezekerheidsuitkering, zoals de IVA-uitkering, wordt niet beschouwd als inkomen uit tegenwoordige arbeid. Belastingplichtigen met een socialezekerheidsuitkering betalen daardoor onder aan de streep meer belasting dan belastingplichtigen met inkomen uit tegenwoordige arbeid.

Dat verschil is voorstelbaar frustrerend voor mensen die wel willen werken maar dat niet kunnen. Het is echter wel in lijn met de huidige vormgeving van de inkomensbelasting en de nagestreefde doelen van onder meer de arbeidskorting. Het verschil in belastingdruk wordt gemonitord en onderzocht.

Vereenvoudiging belastingstelsel

De staatssecretaris van Financiën neemt dit mee in de verdere (beleids)ontwikkeling van de inkomstenbelasting, waar vereenvoudiging van het belastingstelsel centraal staat. Momenteel worden de heffingskortingen, waaronder de arbeidskorting, in de inkomstenbelasting ook geëvalueerd. Daarnaast wordt door het Ministerie van Financiën gewerkt aan de Bouwstenen voor een beter belastingstelsel, waarin ook aandacht wordt besteed aan de doelen en vormgeving van ons belastingstelsel.

Bron @Taxence