Rekenen
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Heffing box 3 op stelselniveau schendt artikel 1 EP

Voor de jaren 2013 en 2014 is op stelselniveau het destijds door de wetgever in het forfaitaire stelsel van box 3 voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier procent niet meer haalbaar, zonder daar risico’s voor te hoeven nemen. Van een schending van art. 1 EP is sprake als het zonder risico’s gemiddeld haalbare rendement voor 2013 en 2014 lager is dan 1,2%.

In een aantal arresten heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld over de vraag of de vermogensrendementsheffing voor de jaren 2013 en 2014 in strijd is met artikel 1 eerste protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 1 EP). De belastingplichtige is van oordeel dat de forfaitaire rendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met artikel 1 EP omdat die heffing niet meer in een redelijke, proportionele verhouding tot het werkelijke rendement op spaarsaldi staat en het stelsel geen enkele vorm van tegenbewijs en geen verrekening met eerder geheven bedragen toestaat.

Lees verder bij de bron:
http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/uitgelicht-homepage/heffing-…