Businesswoman connected tech devices and icons applications to a digital planet earth

Internetconsultatie over fiscale regelingen gestart

Het kabinet is een internetconsultatie gestart over de aanpak van fiscale regelingen. Reageren kan tot en met 9 april.

Het kabinet houdt fiscale regelingen tegen het licht, om zo het belastingstelsel eenvoudiger te kunnen maken. Hierbij wordt er gekeken of de fiscale regelingen nog maatschappelijk en economisch te verantwoorden zijn en of een regeling op een efficiënte manier bijdraagt aan het beoogde doel. Het voornemen van het kabinet is dan ook om voorstellen te doen om fiscale regelingen te verbeteren of af te schaffen.

Fiscale regelingen zorgen ervoor dat bepaalde groepen belastingplichtigen minder belasting hoeven te betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrijstellingen, kortingen of een verlaagd tarief. Zo leiden fiscale regelingen tot een ingewikkelder belastingstelsel, doordat elke uitzondering ook tot meer complexiteit leidt. Daarnaast leiden fiscale regelingen tot lagere belastinginkomsten. Daarom wordt periodiek bekeken of fiscale regelingen nog doelmatig en doeltreffend zijn.

Het kabinet vraagt nu aan burgers, bedrijven en andere organisaties door middel van een internetconsultatie hoe zij over verschillende fiscale regelingen denken.

De internetconsultatie is onderdeel van een groter traject. Alle fiscale regelingen worden ook beoordeeld door het ministerie van Financiën op basis van doelmatigheid, doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en de noodzaak tot overheidsingrijpen. Daarnaast wordt er gesproken met maatschappelijke partijen en experts.

Rond de zomer deelt het kabinet de eerste voorstellen voor het eenvoudiger maken van het belastingstelsel met de Tweede Kamer.

Bron @Accountant