Modern building of round shape of concrete and glass among the green leaves of trees

Minister Kaag volgt private equity op accountancymarkt nauwlettend

Private-equitypartijen hebben onlangs hun entree gemaakt op de Nederlandse accountancymarkt. De winst en rendement lust van deze partijen zou weleens kunnen botsen met de kwaliteit van de controles, waarschuwt minister Sigrid Kaag van Financiën. Samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijft ze de ontwikkeling dan ook nauwlettend volgen.

Overnames

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer, die verantwoordelijk is voor de regels en het toezicht. Hoewel een consolidatieslag onder kleinere mkb-kantoren  ‘een gunstige impuls’ kan zijn, laat Kaag weten de ontwikkeling om dezelde reden te volgen. De toezichthouder zegt in een reactie er over in gesprek te zijn met de sector.

Ten koste van kwaliteit

Collega kantoren zeggen in een reactie juist te verwachten dat de marktbeweging een positieve invloed op de kwaliteit van controles en overige dienstverlening zal hebben. ‘Private equity laat ons groeien zonder concessies te doen aan kwaliteit.’

Accountantskantoren zoeken vaker investeerders met als doel om uit te breiden. Meestal omdat ze daar zelf niet direct de middelen voor hebben. Kleinere kantoren hebben vaak een of meerdere directeuren die ook eigenaar zijn en jaarlijks de winst verdelen. Dat kan voor een rem op investeringen zorgen, zo zeggen critici.

Cultuurverandering

Er staan overigens nog enkele soortgelijke externe financiers te trappelen om op de Nederlandse accountancymarkt te stappen, zeggen experts. Private equity-investeerders voegen vaak bedrijven samen om kosten te besparen. Na verloop van tijd wordt het belang verkocht met een mooie winst.

Kaag gaat in haar brief daarnaast in op een aantal punten uit het laatste verslag van kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn. Zij werden benoemd om de noodzakelijke veranderingen in de sector aan te jagen. In hun inmiddels vijfde rapport zijn de kwartiermakers wederom kritisch. Met name als het gaat om cultuurverandering.

Opleiding

De aanjagers gaan zich actief bemoeien met het accountantstekort. Daarbij zullen ze kijken naar de eventuele aanpassingen in de opleiding die daarbij kunnen helpen. Daar moet een groep van experts de twee kwartiermakers bij gaan helpen. Aanbevelingen volgen uiterlijk aan het einde van het jaar.

Er werd onlangs nog alarm geslagen over het teruglopende aantal nieuwe accountants. De tekorten lopen op. De lange opleiding, die vaak jarenlang naast het dagelijkse werk wordt gevolgd, zou een belangrijke reden zijn waarom veel studenten een andere studierichting kiezen, aldus het FD.

Bron @Nextens @FD