Bitcoins over pile of five hundred euro banknotes. Traditional money versus cryptocurrency concept. Gold coin above 500 euro bills. Close up
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

RAAD VAN STATE: ‘Nederlanders betalen relatief veel belasting’

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, is bezorgd over de hoeveelheid belasting die Nederlanders betalen. Huishoudens zijn ieder jaar iets meer kwijt van hun inkomen aan onder andere de zorg. Daar moet het kabinet meer oog voor hebben, schrijft het AD op basis van de voorjaarsrapportage van de Raad.

Voorbereiden op nieuwe recessie

De Raad adviseert het kabinet ook meer te doen om Nederland voor te bereiden op een nieuwe recessie. De staatsschuld moet verder worden afgelost en het pensioenstelsel moet worden hervormd. Het geld dat het kabinet nu overhoudt op de begroting moet te makkelijk worden uitgegeven.

Door nu zuinig te doen, kan worden voorkomen dat burgers straks weer een enorme belastingverhoging krijgen wanneer de overheid bij een economische dip minder inkomsten binnenkrijgt.

Huishoudens zien lasten stijgen

De Raad van State waarschuwt dat huishoudens de lasten de afgelopen jaren al behoorlijk hebben zien stijgen. Van iedere verdiende euro, moet steeds meer worden afgedragen aan de overheid voor onder meer onderwijs, zorg en veiligheid. Dit jaar stijgt het percentage naar 39,6 procent. Nederlanders betalen relatief veel belasting en de Raad waarschuwt dat dit ook betekent dat burgers minder kunnen besteden.

‘Middenmoter’

Ook constateert de Raad dat Nederland voldoet aan alle Europese begrotingsregels, maar dat ons land het financieel gezien niet zo goed doet. In Europa is Nederland een ‘middenmoter’. Er zijn vier andere landen die meer geld overhouden op de begroting en negen landen die een relatief lagere staatsschuld hebben.

Prinsjesdagspecial 2019

Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen:Belastingplan 2020 (Kamerstuk 35302) Overige fiscale maatregelen 2020

Lees verder »