mother-working-home-office-with-her-baby_137573-1853

Startersaftrek voor langer dan vijf jaar bestaande onderneming

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant geldt voor de startersaftrek dat de ondernemer fiscaal geen ondernemer was in de voorafgaande vijf kalenderjaren. Dat is een juridische kwalificatie. Daarbij is hoe een en ander in de aangifte is opgenomen niet relevant.

Een ondernemer dreef vanaf 1 januari 2011 een onderneming. In zijn aangiften 2011 tot en met 2017 gaf de ondernemer de resultaten van zijn onderneming aan als winst uit onderneming. Over de jaren 2011 tot en met 2016 claimde de ondernemer geen zelfstandigen- en startersaftrek. Voor het jaar 2017 claimde de ondernemer wel zelfstandigen- en startersaftrek. De inspecteur heeft de startersaftrek niet geaccepteerd.

Het geschil

Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de ondernemer recht heeft op de startersaftrek.

Vooraf

Vooraf stelt de rechtbank vast dat de inspecteur op het aanslagbiljet 2017 het bedrag van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet bij beschikking heeft vastgesteld. Uit oogpunt van rechtsbescherming moet volgens de rechtbank worden aangenomen dat het bedrag van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek nihil is.

Voor fiscaal ondernemerschap geldt een juridische kwalificatie

Het wettelijke criterium voor de startersaftrek is het fiscale ondernemerschap in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren. Het gaat hierbij om een juridische kwalificatie. Daarbij is de manier waarop de ondernemer de resultaten uit zijn eenmanszaak aangeeft niet leidend. Uit de stukken van de ondernemer blijkt dat er jaren zijn met slechts een zeer geringe omzet of jaren met verlies. Bovendien heeft de inspecteur in de uitspraak op bezwaar zelf in twijfel getrokken dat de ondernemer in de jaren 2011 tot en met 2016 winst uit onderneming genoot. Dat alles maakt volgens de rechtbank aannemelijk dat de ondernemer geen ondernemer was in de jaren 2011 tot en met 2016. De rechtbank kent de startersaftrek voor 2017 toe. Ook verhoogt de rechtbank de beschikking niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek naar € 9.403 (€ 7.280 zelfstandigenaftrek en € 2.123 startersaftrek).