Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook

Testament verstandelijk beperkten vaker inzet van juridische strijd

Testamenten van mensen met een zware verstandelijke beperking zijn steeds vaker inzet van een juridische strijd. De testamenten zijn omstreden omdat niet duidelijk is of zij wilsbekwaam waren toen de akte werd opgemaakt. 

Onlangs vernietigde het gerechtshof in Arnhem het testament van een man die de verstandelijke vermogens had van een kind van 6 jaar. Hij overleed in 2014 op 67-jarige leeftijd, maar tot schrik van de nabestaanden had hij een testament. Dat was in 1991 zonder medeweten van de familie opgemaakt. Daarin staat dat hij zijn bezittingen via de Prinsen Geerligs Stichting nalaat aan de zorginstelling waar hij verbleef. Zijn zus procedeerde vijf jaar lang tegen de voor de familie onbekende stichting die in het testament is opgenomen. Het gerechtshof stelt nu dat de man tijdens het opstellen van het testament inderdaad wilsonbekwaam was. Daarnaast was er sprake van belangenverstrengeling tussen de stichting en de zorginstelling waar hij woonde.

Boos

De KNB verwacht dat ruzies over wilsbekwaamheid vaker gaan voorkomen en heeft de richtlijnen rond het opstellen van testamenten inmiddels aangescherpt. De Prinsen Geerligs Stichting  is boos over de uitspraak van de rechter.

Bron @Taxence