Courier with delivery cardboard box by the car

Toenemende onrust over risico’s met zzp’ers

Veel ondernemers kennen de regels niet over een verkapt dienstverband.

Ondernemers zijn vaak niet op de hoogte van de rechten en plichten die voortvloeien uit een samenwerking zzp’ers. Deze samenwerking is een risico, want een rechter kan die beschouwen als een dienstverband, zoals gebeurde bij de bezorgers van maaltijdbezorger Deliveroo. Zij zijn geen zelfstandigen maar werknemers, aldus het vonnis in hoger beroep. Deliveroo moet miljoenen aan nabetalingen doen. 

Dit vormt ook voor ondernemers een groot risico, waarschuwt Please, een bedrijf voor de inzet van flexibele arbeid. Rechtszaken tegen bedrijven als Uber, Helpling en Temper lieten dezelfde uitkomst zien als bij Deliveroo. Door alle publiciteit over deze zaken ontstaan toenemende zorgen bij ondernemers als het gaat om zogenoemde schijnzelfstandigheid, merkt Please. Vaak is er in het mkb inderdaad sprake van schijnzelfstandigheid, wat neerkomt op een verkapte arbeidsrelatie is tussen de ondernemer en de zzp’er. 

Wanneer de rechter oordeelt dat er sprake is van een schijnzelfstandigheid moeten ondernemers, met terugwerkende kracht, belastingen en premies afdragen en kan de zzp’er een arbeidsovereenkomst claimen. Dit risico bestaat als een zzp’er uitsluitend voor één opdrachtgever werkt of geen zeggenschap heeft over de invulling van de werkzaamheden. De werkrelatie kan dan worden aangemerkt als fictief dienstverband waarvoor het arbeidsrecht van toepassing kan zijn.

Bron @Accountantweek