auto duurzaam

Veel bedrijven niet klaar voor duurzaamheidsrapportage

Veel grote en middelgrote bedrijven in Europa zijn nog lang niet klaar voor de Europese richtlijn die hen verplicht vanaf 2024 of 2025 te rapporteren over hun impact op mens en milieu, de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Dat blijkt uit onderzoek dat uitgever Lefebvre Sarrut, moederbedrijf van het Nederlandse Sdu, heeft laten doen door onderzoeksbureau Angi studio. De bedrijven blijken weinig kennis te hebben van nieuwe EU-regelgeving die op hen afkomt. Ook de nieuwe CSRD-richtlijn is bij velen onbekend, terwijl die van groot belang is voor hun continuïteit in de toekomst.

De grootste pijnpunten voor bedrijven zijn de onduidelijkheid over het stellen van doelen, het gebrek aan kennis van de nieuwe regelgeving, het vergaren van data voor de verplichte rapportages of het opzetten van methodes om te rapporteren. Veel bedrijven vertrouwen op hun adviseur of accountant of willen de best practices van andere bedrijven volgen. In zijn algemeenheid ontbreekt het bij de bedrijven aan een efficiënte aanpak.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) werd in december 2022 gepubliceerd door de EU. De richtlijn is onderdeel van de Green Deal en verplicht bedrijven met meer dan 250 werknemers of meer dan 40 miljoen euro omzet om naast hun financiële jaarrekeningen vanaf 2025 jaarlijks te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Bijvoorbeeld over zaken als CO2-uitstoot, de impact op biodiversiteit of de mensenrechtenschendingen in de hele keten. 

De richtlijn is een uitbreiding van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2014, die dit soort eisen al stelde aan bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor de 12.000 bedrijven en organisaties die daaronder vielen geldt de nieuwe richtlijn al vanaf 1 januari 2024. Voor andere grote bedrijven gaat hij op 1 januari 2025 in en voor beursgenoteerde MKB-bedrijven op 1 januari 2026. In totaal raakt de nieuwe CSRD 49.000 bedrijven in Europa direct. Indirect raakt de richtlijn nog veel meer bedrijven om ook toeleveranciers in de hele keten gevraagd gaan worden naar hun data en gegevens over hun sociale- en milieu-impact

Het onderzoeksbureau Angi studio interviewde CEO’s en managers van zestien grote en middelgrote bedrijven in Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje in sectoren variërend van de chemie tot IT, automotive, energie, bouw, verzekeringen of transport.

Bron @Accountantweek