414688-PD6SRO-18

Topbestuurders dringen aan op behoud 30%-regeling

Een groep ceo’s van Nederlandse bedrijven dringen in een open brief aan om het fiscale voordeel voor expats niet te doen verdwijnen. Onder de 30%-regeling hoeven bepaalde werknemers uit het buitenland geen belasting te betalen over maximaal 30% van hun loon. Het kabinet bekijkt vanwege geldnood naar versobering of zelfs afschaffing van de regeling.

Het vestigingsklimaat

Onder meer Peter Wennink van ASML, Jitse Groen van bezorgdienst Just Eat Takeaway, Maurice Geraets van chipproducent NXP en Harold Goddijn van TomTom hebben de brief ondertekend. Werknemersorganisaties VNO-NCW en FME steunen de oproep van de Nederlandse tech-ondernemingen.

De expatregeling maakt het makkelijker om internationaal talent aan te trekken en helpt het Nederlandse vestigingsklimaat. Grote multinationals zoals ASML of Booking.com maken graag gebruik van de regeling. Maar universiteiten en start-ups ook. Het kost de schatkist dit jaar waarschijnlijk zo’n €700 miljoen. De afgelopen jaren was dat ongeveer €1 miljard, schrijft het FD.

Het innovatiepotentieel

Eerder kwamen al berichten naar buiten over grote onrust in bedrijfsleven over de afschaffing van regeling. Uit alle hoeken klinken waarschuwingen voor de gevolgen. De concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven zou onder druk komen te staan in een toch al krappe internationale arbeidsmarkt. Bovendien kennen de meeste landen om ons heen een dergelijke regeling.

De ceo’s noemen de 30%-regeling een essentieel onderdeel van een goed innovatieklimaat. Tussen de 15% en 70% van de medewerkers van de ondertekenaars komt niet uit Nederland. Zonder de buitenlandse kenniswerkers wordt het innovatiepotentieel te optimaal benut, aldus de ondertekenaars.

Bron @Nextens